→ Working Test → szabályzat

WORKING TEST SZABÁLYZAT
készült az FCI vonatkozó szabályzata (Guidelines for international gundog working-tests) alapján.


I. BEVEZETÉS

I/1.
A Working Test versenyek azt a célt szolgálják, hogy vadászszezonon kívül, vad meglövése nélkül vizsgáljuk a retrieverek munkaképességeit.
A retriever a vadász társa vadászatokon, "az elhozás mestere."
A verseny során vadászat közeli szituációk imitálásával bírálandóak a retrieverek jellemző tulajdonságai (stabilitás, munkakedv, apportkészség, vízszeretet, jelölőképesség, orrjóság, kitartás, együttműködés, irányíthatóság valamint puhaszájúság, idegrendszer).
A Working Test versenyek célja az, hogy kiválasszuk azokat a kutyákat, akik rendelkeznek öröklött "vadmegtalálási képességgel" (angolul: game finding ability), nyugodtak, jó temperamentumúak, jól jelölnek, jó az orrhasználatuk, kezdeményezőkészséget mutatnak, és puha szájúak. Az irányítást úgy kell tekinteni, mint ezen tulajdonságok kiegészítőjét. A retrievernek stabilan a láb mellett kell maradnia vonalhajtásban és standhajtásban is, engedelmeskednie kell a handler utasításainak, és irányítással kell teljesítenie azokat a feladatokat, amelyeknél nem volt alkalma jelölni.
Ez a versenyforma a vadászat iránt érdeklődő, illetve a kutyájukat vaddal képezni nem kívánó retriever tulajdonosoknak alkalmat nyújt arra, hogy kutyájukat a fajtajellegnek megfelelően képezzék és vezessék, valamint képzettségi szintjüket hasonló gondolkodású kutyavezetőkkel együtt, verseny keretében tesztelhessék.


I/2. A verseny teljesítése nem ad hivatalos címet és nem jogosít fel munkaosztályban való részvételre nemzeti és nemzetközi kiállításokon.


II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

II/1. Working Test egész évben rendezhető. A vizsgát időjárástól függetlenül megtartják.

II/2. A versenyen részt vehet minden FCI által elismert származási lappal rendelkező retriever fajta.

II/3. A nevezés által a kutya tulajdonosa és felvezetője elfogadja jelen versenyszabályzatot.

II/4. A rendezvény szervezői a résztvevők létszámát korlátozhatják

II/5. A jelentkezések elfogadása az on-line nevezések beérkezésének sorrendjében történik.

II/6. A jelentkezéssel a nevező kötelezettséget vállal a nevezési díj befizetésére.

Amennyiben a nevezést követően a nevezési díj a megadott határidőig nem kerül befizetésre, a nevezőnek kötelezettsége keletkezik a szervező felé, amelynek rendezéséig további nevezéseit a Szervező nem fogadja el.

A befizetett nevezési díj elvész, amennyiben a kutya nem jelenik meg a vizsgán anélkül hogy erről előzetesen írásban értesítené a szervezőket.

Ha egy szuka közvetlenül a verseny előtt tüzelni kezd, vagy a kutya egészségügyi okokból nem tud indulni, és erről a nevező a versenyt megelőzően értesíti a szervezőket, a nevezési díj beszámítható a soron következő RMSE által szervezett Working Test-en.

A nevezési díj beszámításához minden esetben (tüzelés, betegség, sérülés) állatorvosi igazolás szükséges.

A befizetett nevezési díj elvész, amennyiben a legközelebbi RMSE Working Test-en nem kerül felhasználásra.

II/7. A nevezési díj elvész és a vizsgáról való kizárást von maga után:

 • ha a nevezésben hamis adatok szerepelnek
 • ha a kutya a verseny területén póráz nélkül van, kivétel munka közben
 • ha a kutya a verseny kezdetén, illetve a feladatra híváskor igazolatlanul nem jelenik meg
 • ha a kutya vagy vezetője a verseny menetét jelentősen zavarja
 • a kutya testi fenyítése a verseny területén
 • a kutya megengedhetetlen agresszív viselkedése más kutyákkal vagy emberekkel
 • ha nem igazolható, hogy a kutya rendelkezik a szükséges, érvényes oltásokkal
 • ha a versenyző kutya tüzel

II/8. A vizsgán tüzelő szukával versenyzőként vagy nézőként megjelenni tilos.

II/9. Egy kutyavezető egy osztályon belül legfeljebb két kutyát vezethet.

II/10. Minden versenyző és néző köteles a rendezők és a bírók utasításait betartani, ellenkező esetben a verseny területéről kiutasíthatják őket.

II/11. Minden résztvevőnek törekednie kell a verseny színhelyének lehető legkisebb zavarására, különösen elvárt a csendes viselkedés és a terület tisztán tartása.

II/12. A bírók döntése megfellebbezhetetlen.

II/13. A bírók nyílt kritizálása kizárást vonhat maga után.

II/14. Részvételi korhatár az egyes osztályokban nincs.

II/15. Tilos a kutyákat a verseny területén fém vagy szöges nyakörvvel vezetni.

II/16. A rendezvény alatt a kutya által okozott károkért kizárólag annak tulajdonosa a vezetője felel együttesen. A szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak a kutya ill. a kutyavezető sérüléséért.

II/17. A bírók és a verseny vezetőinek, koordinátorának kinevezése kizárólagosan az Egyesület vezetőségének hatáskörébe tartozik.


III. VERSENY LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

III/1. A versenyen apporttárgyként a kereskedelemben kapható standard (500 gr) vászondummykat kell használni, minden további felszerelés nélkül. Dummy-launcher használata esetén megengedett az ahhoz tartozó dummyk (szintén további felszerelés nélkül) használata.

III/2. A dummykat a szervezők bocsátják rendelkezésre.

III/3. Lövések leadására kizárólag vadászfegyver, riasztópisztoly vagy dummy-launcher használható.

III/4. A kutyák munkáját a terület adottságaitól függően, lehetőség szerint vízben is vizsgálni kell.

III/5. A kutyákat minden osztályban póráz és nyakörv nélkül kell vezetni.
Kivétel: Puppy osztály, ahol a kutya pórázon vezethető, de ebben az esetben az elérhető pontszám maximum felét kaphatja.

III/6. Ha egy kutya beugrik, de azonnal megállítható (kontrolált beugrás) Puppy és Novice osztályokban maximálisan az elérhető pontszám felét kaphatja, Intermediate és Open osztályokban 0 pontot kap.

III/ 7. A bírók bírálatuk során figyelik a stabilitást, munkakedvet, orrjóságot, jelölési képességet, vízszeretetet, apportkészséget, kitartást, irányíthatóságot, keresési stílust, lábmunkát. A kutyának lendületesen kell kézbe apportíroznia, és puhaszájúnak kell lennie.

III/ 8. A bírók saját belátásuk szerint visszahívathatják a kutyát, azaz megszakíthatják a gyakorlat végrehajtását a kutya elégtelen teljesítése esetén. Ebben az esetben a kutyavezető köteles a kutyát azonnal visszahívni és pórázra tenni.

III/9. Pontszámot csökkentő okok: kontrollált beugrás Puppy és Novice osztályban, nyugtalanság, figyelmetlenség, hiányos jelölő képesség, terület fölösleges zavarása, nem megfelelő kontroll, rossz lábmunka, kutyavezető hangos viselkedése a feladat közben, lassú visszajövetel, bizonytalan vízbe menetel.

III/10. "nem felelt meg" minősítéshez vezető okok: keményszájúság, dummy "rágása", lövésfélőség, ugatás vagy vinnyogás, vízbe menetel megtagadása, apportmegtagadás, megfékezhetetlen beugrás (minden osztályban) vagy kontrollált beugrás az Intermediate és Open osztályokban, dummycsere, vadűzés, kontrollálhatatlanság (out of control), a kutya megérintése korrekció céljából, a kutya etetése a gyakorlat során. A kutya testi fenyítése azonnali kizáráshoz vezet.
Fenti hibák bármelyike esetén a feladatot a bírók 0 pontra értékelik.
A 0 pontot kapott kutyák nem minősülnek, de a verseny további feladatait folytathatják, amennyiben a bírók másképp nem rendelkeznek.

III/11. Értékelés

 • Csak azok a kutyák értékelhetők, akik minden feladaton részt vettek.
 • Akiknek 0 pontos feladatuk is volt, nem minősülnek.
 • Az első három kutya helyezést kap és minősül, valamint a többi minősült kutyás is rangsorolják, az elért pontszámok szerint.
 • Az első három helyen pontegyenlőség esetén a bírók összevetést rendelnek el, a helyezések eldöntésére.

A helyezések mellé kiadott minősítésekről mindenkor a rendezvény bírói döntenek.

A minősítések az alábbiak lehetnek:

 • kitűnő (excellent)
 • nagyon jó (very good)
 • jó (good)
 • N.C. (non classé azaz nem minősült)

Az eredményeket a kapott pontszámok megadásával és minősítésekkel együtt az RMSE a versenyt követően weboldalán közzéteszi.


IV. FELADATOK

A retriever a lövés utáni munka specialistája. A feladatoknak a lehetőségekhez mérten vadászat közelinek, és a területhez igazodónak kell lenniük.

Egy feladat több részből is állhat.

A feladatokat kizárólagosan a bírók határozzák meg. A kutyavezetőnek minden feladatot elmagyaráznak, ha nem pontosan érti, kérheti a bírótól, külföldi bíró esetén a tolmácstól a feladat újbóli elmagyarázását. A kutyavezető a feladat végrehajtását csak a bíró utasítására kezdheti el.


V. OSZTÁLYOK

V/1. A verseny 4 osztályban rendezhető, ezek a következőek:

 • Puppy (Kölyök)
 • Novice (Kezdő)
 • Intermediate (Haladó)
 • Open (nyílt)

V/2. Ha a kutya minősült egy osztályban, akkor ezután már alacsonyabb osztályban nem indulhat.

V/3. Annak a kutyának, amelyik valamely osztályban háromszor "kitűnő" minősítést szerzett, magasabb szintű osztályban kell indulnia.

V/4. A V/2. és V/3. pont vonatkozik a külföldön teljesített hasonló vizsgákra is. (Dummy-vizsgák, working-teszt-ek). Az előírást megszegőkkel szemben a Szervezők intézkedést hoznak (kizárás a rendezvényekről, emelt nevezési díj kiszabása).

V/5. Azok a kutyák, akik belföldön vagy külföldön open field trial-t (CACT vagy CACIT címet kiadó versenyek) teljesítettek kizárólag Open osztályban indulhatnak.