→ főoldal

Retriever Vizsgák


Retriever fajták esetében két fő vizsgáról beszélünk: a képességvizsgáról
(mely legtöbbször a tenyészszemlével van egybekötve) és a munkavizsgáról.


A képességvizsga, amint azt neve is mutatja arra hivatott, hogy a retrieverspecifikus képességek meglétét vizsgálja a fiatal, de lényegében még képzetlen kutyában. A szó képzetlen itt fontos, hiszen a képzés által meg tudunk tanítani olyan dolgokat, melynek megléte egy retrievernél alapvetően genetikailag hozott képesség kellene hogy legyen. (pl minden fajta kutyát meg lehet tanítani apportírozni, de ez a tudás a retrieverek esetében olyan természetes kell hogy legyen, mely szinte születésétől jelen van). A képzetlen, persze nem jelenti azt hogy szocializátlan. Szocializáció, avagy a szoktatás fontos feladat az első naptól kezdve, ennek hiányában a legjobb genetikai hátterű kutya is gyenge eredményeket mutathat. Tehát bár a képességvizsga nem igényel komoly képzést, ismerve a vizsga szabályzatát szokatassuk kutyánkat az abban szereplő feladatokhoz, szituációkhoz. Így pl. ismertessük meg vízzel, játékosan csináljunk vele néhány elhozást, próbáljuk fokozatosan zajokhoz, növényzethez, idegen emberekhez, kutyákhoz szoktatni, ha van lehetőségünk akkor nézzük meg hogyan viselkedik apróvaddal. Ha a "házi feladatunkat" megfelelő módon elvégeztük, akkor a képességvizsga nem fog nehézséget jelenteni és könnyedén elérjük azt a szintet, mellyel a "megfelelt", illetve a tenyészszemle küllemi eredményével együtt a "tenyészthető" minősítést megszerezzük.


A munkavizsga már sokkal magasabb szintű tudást, komoly képzettséget igénylő vizsga. Munkavizsgát ma általában két okból végeznek hazánkban: ez a vizsga feltétele a Champion cím kiadásának, illetve presztízs okokból, bizonyítván hogy az adott egyed képességei és képezhetősége által képes magas szintű fajtaspecifikus vadászati munka elvégzésére. A munkavizsga keretében olyan elhozási feladatokat kell elvégezni, mely szimulálja a vadászaton előforduló leggyakoribb helyzeteket. Így pl. van szárazföldi és vízi jelöléses elhozás, mezei irányításos elhozás, kereső- és csapázó munka. A feladatokat egyes esetekben önállóan, míg máskor csoportban kell végrehajtani (vonalhajtás). A végrehajtásnál fontos a fegyelem (végig póráz nélkül, kutya és gazda között minimális kommunikációval), az önállóság (pl. jelölésnél), máskor a kontrollálhatóság (pl. irányításnál). A feladatokat pontozzák, melyek által az összeredmény dönti el a vizsga minőségének szintjét.


Mind a képességvizsga, mind a munkavizsga feladatainak részletes leírása az almenüben megtalálható.